Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun

Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun
Blue Stockings: A Play About Women’s Education Rights in England

Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu1

Mavi Çoraplar (İngiliz Kadın Hareketleri Üzerine Bir Oyun)
Jessica Swale
Londra, 2013, NHB Modern Plays

20. yüzyılın ilk

Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun2021-03-07T02:27:44+03:00

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü
Gender-Based Perceptions of Organizational Justice: The Role of Ethical Climate

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar1

Öz

Toplumsal cinsiyet kişilerin sosyal ve örgütsel davranışlarını etkileyen bir unsurdur. Örgütsel açıdan diğer önemli bir

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü2021-03-07T02:23:06+03:00

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın
The Deterritorialization of Women in the Masculine Language of Philosophy through Historical Examples

Prof. Dr. Muharrem Kılıç1

Öz

Kadim geleneklerden günümüze felsefe tarihinde tutarlı bir biçimde genel kabule mazhar olmuş bir argümana veya yaklaşıma

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın2021-03-07T02:18:04+03:00

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler
Women’s Participation in Politics and Strategies to Raise the Present of Women within Politics

Doç. Dr. Zekiye Demir1

Öz

Son yüzyılın gözde sosyal bilim(ler) konularından birisi olan kadın, siyaset biliminde de yerini almıştır. Yakın döneme kadar

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler2021-03-07T02:14:33+03:00

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları
Women in Turkey Despite Diversities: Different Sites of Women in Turkey in Post-Feminist Age

Zehra Işık1

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post- Feminist Çağda
Türkiye’de Farklı Kadın Konumları
Der. Nezahat Altuntaş
2012, Ankara, Orion Kitabevi, 343

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları2021-03-07T02:32:38+03:00

Mülâkat: Prof. Dr. Ayşen Gürcan

Prof. Dr. Ayşen Gürcan: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümünden mezuniyetinin (1987) ardından yüksek lisans (1989) ve doktora (1997) eğitimini de Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 1990 yılından itibaren sırası ile araştırma

Mülâkat: Prof. Dr. Ayşen Gürcan2021-03-07T01:29:21+03:00

Mülâkat: Aisha H. L. Al Adawiya

Aisha al-Adawiya , insan hakları ve sosyal adalet üzerine çalışan bir Müslüman kadınlar kuruluşu olan Women in Islam’ın kurucu başkanıdır. Al-Adawiya, İslam, cinsiyet adaleti, çatışma çözümü, kültürler arası uzlaşma ve barış inşası üzerine konferanslar, sempozyumlar ve benzeri forumlar organize etmekte ve bu tür organizasyonlara katılmaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler forumlarında Müslüman kadınların

Mülâkat: Aisha H. L. Al Adawiya2021-03-07T01:21:32+03:00

X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi

X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi
The Construction of Different Consumption Habits of X, Y and Z Generation Women in the Postmodern World

Öğr. Gör. Dr. Nuray Mercan²

Özet

Her dönemin kendi oluşturduğu ve içinde sosyo-politik gelişmelerin yaşandığı,

X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi2021-03-07T00:19:39+03:00

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa
Refugee Women and Children of a Stateless Generation: From Rightlessness to Poverty

Araş. Gör. Özlem Ünlü²

Özet

Dünyada hâlihazırda devam eden mülteci krizi, büyük ancak gizli devletsizlik sorunlarından birini açığa çıkardı. Suriye iç

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa2021-03-05T22:24:40+03:00
Go to Top