Mülâkat: Daisy Khan

Daisy Khan, Birleşik Devletlerin önde gelen Müslüman kadın liderlerindendir. Daha önce inançlar arası işbirliği, kültürel ve dinî uyum temelli programlar hazırlamış olan Daisy Khan günümüzde İslâmî Kadın Girişimi (WISE)’nin başkanlığını yürütmektedir. İslâmî Kadın Girişimi (WISE) 2006 yılında New York’ta düzenlenen bir konferansla inanç temelli bir küresel program, sosyal ağ ve