9. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi – Bildiri Çağrısı

9. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın hareketinin tarihi ve mücadele verdiği alanlar sivil toplumdan bağımsız ele alınamaz. Kadınların toplum içindeki rolü, anlamı ve örgütlenme biçimleri zaman içerisinde değişimler geçirirken sivil toplum hareketlerinde kadınların nihai ortak hedefi, eşitsizlikle mücadele ederek temel insan haklarına, insanın haysiyet ve değerine uygun yaşama