Kadın Merkezli Sosyal Kuramların Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme

Kadın Merkezli Sosyal Kuramların Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme: “Çatışan Feminizmler
An Evaluation on the Future of Women-Centered Social Theories: “Conflicting Feminisms”

Çatışan Feminizmler – Felsefi Fikir Alışverişi,

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser,

Büşra Bilgin[1]

Çeviri: Feride Evren Sezen.

Değerlendirmeye

Kadın Merkezli Sosyal Kuramların Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme2021-03-05T21:35:00+03:00

Osmanlı’nın Son Döneminde Kadın

Osmanlı’nın Son Döneminde Kadın
Woman in the last period of the Ottoman Empire

Betül Erken [1]

Osmanlı Kadın Hareketi,

Serpil Çakır,

5. Baskı, Metis Yayıncılık, İstanbul-2016.

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, sosyal bilimler alanında bir çok açıdan ele alınan önemli

Osmanlı’nın Son Döneminde Kadın2021-03-05T19:05:56+03:00

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Women and Family in The Grip of Feminism: The Evaluation of The Dialectic of Sex from The View Point of Family

Zeynep Yapar[1]

Cinselliğin Diyalektiği

Shulamith Firestone,

1993 2. Basım Payel Yayınevi.

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi2021-03-05T18:28:39+03:00

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Women and Family in The Grip of Feminism: The Evaluation of The Dialectic of Sex from The View Point of Family

Zeynep Yapar[1]

Cinselliğin Diyalektiği

Shulamith Firestone,

1993 2. Basım Payel Yayınevi.

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi2021-03-05T18:55:07+03:00

Türkiye’de Kadının Yoksulluğu ve Yoksunluğu

Türkiye’de Kadın Yoksulluğu ve Yoksunluğu

Poverty and Deprivation of Women in Turkey

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uğur[1]

Özet

Resmî istatistiklere göre Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha yoksuldur. Bu çalışmada maddi yoksulluk için hanehalkı gelirinden

Türkiye’de Kadının Yoksulluğu ve Yoksunluğu2021-03-05T20:47:45+03:00
Go to Top