Mülâkat: Daisy Khan

Daisy Khan, Birleşik Devletlerin önde gelen Müslüman kadın liderlerindendir. Daha önce inançlar arası işbirliği, kültürel ve dinî uyum temelli programlar hazırlamış olan Daisy Khan günümüzde İslâmî Kadın Girişimi (WISE)’nin başkanlığını yürütmektedir. İslâmî Kadın Girişimi (WISE) 2006 yılında New York’ta düzenlenen bir konferansla inanç temelli bir küresel program, sosyal ağ ve

Mülâkat: Daisy Khan2021-03-05T20:57:43+03:00

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden  “Yeni Erkek”liğin Doğuşu
The Lost Historical Gender Roles and the Collapse of Masculinity: “New Masculinity” Rising from the Ashes

Sinay Avşar[2]

Özet

Bu çalışma, erkek kimliğinin sosyalleşme sürecindeki kritik konumuna ve bu bağlamda nedensellik ilişkilerine odaklanmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü2021-03-05T21:28:19+03:00

Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Effects of Migration on Children’s Mental Health

Aysel ÖZDEMİR2, Funda BUDAK3

Özet

Göç, yer değiştirmenin ötesinde, bir sosyal çevreden diğerine, bir kültürden diğerine geçişi ifade eden karmaşık bir olgudur. Aileleri ile birlikte ya da tek başına göç etmek

Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri2021-03-05T21:20:55+03:00

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Gender Roles in Families with Disabled Children

Arş. Gör. Serdarhan Duru[2]

Prof. Dr. Veli Duyan[3]

Özet

Toplumsal cinsiyet rolleri bakımından incelendiğinde, engelli çocuğa sahip olan ailelerde çocuğa bakım verme ve

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri2021-03-05T21:08:13+03:00

İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış

İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış
Women & Gender Issues in Islam From a Historicist Perspective

Arş. Gör. Hacer Yetkin¹

Cahiliyeden İslâmiyet’e Kadın
Mustafa Öztürk
2015, Ankara 3. Basım, Ankara Okulu Yayınları, 270 sayfa

Son yıllarda Kur’ân’ın anlaşılmasına yönelik yayınları ve tarihselci

İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış2021-03-07T02:36:51+03:00

Çalışma Hayatında Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Cam Tavan Algıları: Kadın Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

Çalışma Hayatında Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Cam Tavan Algıları: Kadın Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
Problems of Women in the Workforce and their Attitudes towards Glass Roof Syndrome: An Examination Research of Female Teachers

Doç. Dr. Ayşe Günsel1 • Selda Köroğlu2 • Latife Demirci3

Öz

Bu

Çalışma Hayatında Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Cam Tavan Algıları: Kadın Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma2021-03-07T03:14:49+03:00

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı
The Image of Muslim Women as Political Instrument for Europe

Ayşen Gürcan1 • Murat Yiğit2

Öz

Batı Avrupa’nın kendi iç dinamikleri ve tecrübelerinin bir ürünü olan modern Batı düşüncesi, değişen insan algısına

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı2021-03-07T02:54:41+03:00

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı
Participation of Women in Politics in Turkey within the Perspective of Gender Equality and Justice

E. Sare Aydın Yılmaz¹

Öz

Bu makalede kadının siyasal alana katılımının cinsiyet eşitliği ve adalet perspektifinden değerlendirmesi yapılmıştır. Kadının siyasal

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı2021-03-07T02:43:46+03:00

Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun

Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun
Blue Stockings: A Play About Women’s Education Rights in England

Yrd. Doç. Dr. Nagihan Haliloğlu1

Mavi Çoraplar (İngiliz Kadın Hareketleri Üzerine Bir Oyun)
Jessica Swale
Londra, 2013, NHB Modern Plays

20. yüzyılın ilk

Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun2021-03-07T02:27:44+03:00

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü
Gender-Based Perceptions of Organizational Justice: The Role of Ethical Climate

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar1

Öz

Toplumsal cinsiyet kişilerin sosyal ve örgütsel davranışlarını etkileyen bir unsurdur. Örgütsel açıdan diğer önemli bir

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü2021-03-07T02:23:06+03:00
Go to Top