Kongre Bildiri Başvuru Formu

KONGREYE DAHA ÖNCE KATILDINIZ MI? *

Özet metninde çalışmanın konusuna, amacına, önemine, yöntem ve tekniğine, bulgularına ve sonucuna yer verilmelidir.

ÇAĞRI BAŞLIKLARI *