KADEM Adına İmtiyaz Sahibi
Owner

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Editorial Manager

Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Baş Editör
Editor-in-Chief

Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu
Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yönetici Editör
Managing Editor

Zehra Çelik
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Güllü Sonakalan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kitap Değerlendirme Editörü
Book Review Editor

Büşra Bilgin

Yabancı Dil Editörü
Foreign Language Editor

Hüsna Hamiyet Altın

Tashih
Redaction

İnayet Bebek

Dizgi
Typography

Ender Boztürk

Yayıncı
Publisher

Kadın ve Demokrasi Derneği
Women and Justice Association

Sertifika No:
Certificate Number:

30716

Yayın Türü
Type of Publication

Akademik Dergi / Academic Journal

Yayın Dili
Languages of Publication

Türkçe ve İngilizce / Turkish and English

Yayın Periyodu
Publishing Period

Altı ayda bir, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır
Biannual (June&December)

Baskı ve Cilt
Press

Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

Adres: Ak Pınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 Sancaktepe/İstanbul
Telefon: 0 (216) 585 90 00 Web: http://www.tukuvazmatbaacilik.com.tr
Elektronik posta: info@turkuvazmatbaacilik.com.tr
Basım Tarihi: Temmuz 2020

İletişim
Correspondence

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi

Karagümrük Mah. Muhtar Muhittin Sok. TOKİ Sulukule Evleri
No: 8/1 Fatih, Edirnekapı İstanbul
Telefon: +90 (212) 631 46 49 Web: kadinarastirmalari.com
E posta: makale@kadinarastirmalari.com