5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİNE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Bildiri Yazanın Adı Bildirinin Başlığı
Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu
Dr. Öğr. Üyesi E. Nihan Cici Karaboğa
Siyasal Pazarlama Perspektifinde Yerel ve Genel Seçimlerde
Kadın Görünürlüğü ve Temsiliyeti Üzerine Betimleyici Bir Analiz
5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI2021-03-05T21:56:41+03:00

5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİNE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Abdullah Aydoğan Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Tefrik ile Boşanma: Maraş Örneği
Aysel Özdemir,
Yrd. Doç. Funda Budak,
Abdurrezzak Gültekin
Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Psk. Büşra Kahraman
Psk. Sümeyra Gemici
Psi. Dan.
5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI2021-03-05T21:49:24+03:00
Go to Top