II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan,
Yrd. Doç. Dr. Öznur Yavan
Yoksulluğa Karşı Mücadele Bir Çözüm Olarak Adil Ticaret Sistemi
Hakan Karaman,
Mustafa Çelik
Küreselleşme ile Değiştirilen Kadın Algısı
Dr. Işıl Alkan Türkiye’de Yoksulluğun Gerçek Yüzü: Kırsal Alanda