Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı
The Image of Muslim Women as Political Instrument for Europe

Ayşen Gürcan1 • Murat Yiğit2

Öz

Batı Avrupa’nın kendi iç dinamikleri ve tecrübelerinin bir ürünü olan modern Batı düşüncesi, değişen insan algısına