Hanım Sahâbîler’in Hadis İlmine Katkıları

Hanım Sahâbîler’in Hadis İlmine Katkıları
The Contributions of Women Companions of Prophet Mohammed to Hadith Literature

Ebrar Beşinci Şimşek¹

Seyahat ve Rivayetleriyle Hanım Sahâbîler
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Esra Ağırakça Şahyar
İstanbul: Akdem Yayınları, 2015, 240 sayfa.

Hz. Muhammed’i rehber edinen yol arkadaşları ashâb-ı kiram, sonraki