KADEM 9. Kadın Araştırmaları Kongresi

SİVİL TOPLUM ve KADIN

9. KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kadın hareketinin tarihi ve mücadele verdiği alanlar, sivil toplumdan bağımsız ele alınamaz. Kadınların toplum içindeki rolü, anlamı ve örgütlenme biçimleri zaman içerisinde değişimler geçirirken sivil toplum hareketlerinde