Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü
The Role of Women Volunteers in Fighting against Urban Poverty in Turkey

Büşra Küçükkayış Bilgin²

Özet

Bu çalışma kent yoksulluğu ile mücadelede sivil inisiyatifin bir parçası olarak kadın gönüllülerin etkinliği üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada öncelikle

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü2021-03-07T00:26:48+03:00

Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro-kredi Uygulamaları: Yalova Örneği

Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro-kredi Uygulamaları: Yalova Örneği
Support of Women Entrepreneurship in the Struggle against Women’s Poverty and Micro-credit Practices: Example of Yalova

Uğur Albayrak²

Özet

Geçmişten günümüze süre gelen yoksulluk, içinde farklı dezavantajlı grupları barındıran karmaşık bir olgudur.

Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro-kredi Uygulamaları: Yalova Örneği2021-03-07T00:32:01+03:00
Go to Top