İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış

İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış
Women & Gender Issues in Islam From a Historicist Perspective

Arş. Gör. Hacer Yetkin¹

Cahiliyeden İslâmiyet’e Kadın
Mustafa Öztürk
2015, Ankara 3. Basım, Ankara Okulu Yayınları, 270 sayfa

Son yıllarda Kur’ân’ın anlaşılmasına yönelik yayınları ve tarihselci

İslam’da Kadın ve Cinsiyet Tartışmalarına Tarihselci Bir Bakış2021-03-07T02:36:51+03:00

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı
Participation of Women in Politics in Turkey within the Perspective of Gender Equality and Justice

E. Sare Aydın Yılmaz¹

Öz

Bu makalede kadının siyasal alana katılımının cinsiyet eşitliği ve adalet perspektifinden değerlendirmesi yapılmıştır. Kadının siyasal

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı2021-03-07T02:43:46+03:00

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın
The Deterritorialization of Women in the Masculine Language of Philosophy through Historical Examples

Prof. Dr. Muharrem Kılıç1

Öz

Kadim geleneklerden günümüze felsefe tarihinde tutarlı bir biçimde genel kabule mazhar olmuş bir argümana veya yaklaşıma

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın2021-03-07T02:18:04+03:00

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler
Women’s Participation in Politics and Strategies to Raise the Present of Women within Politics

Doç. Dr. Zekiye Demir1

Öz

Son yüzyılın gözde sosyal bilim(ler) konularından birisi olan kadın, siyaset biliminde de yerini almıştır. Yakın döneme kadar

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler2021-03-07T02:14:33+03:00

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları
Women in Turkey Despite Diversities: Different Sites of Women in Turkey in Post-Feminist Age

Zehra Işık1

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post- Feminist Çağda
Türkiye’de Farklı Kadın Konumları
Der. Nezahat Altuntaş
2012, Ankara, Orion Kitabevi, 343

Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları2021-03-07T02:32:38+03:00

X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi

X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi
The Construction of Different Consumption Habits of X, Y and Z Generation Women in the Postmodern World

Öğr. Gör. Dr. Nuray Mercan²

Özet

Her dönemin kendi oluşturduğu ve içinde sosyo-politik gelişmelerin yaşandığı,

X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi2021-03-07T00:19:39+03:00

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa
Refugee Women and Children of a Stateless Generation: From Rightlessness to Poverty

Araş. Gör. Özlem Ünlü²

Özet

Dünyada hâlihazırda devam eden mülteci krizi, büyük ancak gizli devletsizlik sorunlarından birini açığa çıkardı. Suriye iç

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa2021-03-05T22:24:40+03:00

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1982 Anayasası’na Göre Kadınların Çalışması

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1982 Anayasası’na Göre Kadınların Çalışması
Universal Declaration of Human Rights and Women’s Working with Reference to 1982 Constitution

Prof. Dr. H. Fehim Üçışık²

10.12.1948 tarihinde Türkiye’nin de katılımıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1982 Anayasası’na Göre Kadınların Çalışması2021-03-07T00:38:32+03:00

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü
The Role of Women Volunteers in Fighting against Urban Poverty in Turkey

Büşra Küçükkayış Bilgin²

Özet

Bu çalışma kent yoksulluğu ile mücadelede sivil inisiyatifin bir parçası olarak kadın gönüllülerin etkinliği üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada öncelikle

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü2021-03-07T00:26:48+03:00

Kadına “Yoksul” Bakışlar: Profanın Dar Dünyasından İslâm’ın Geniş Evrenine

Kadına “Yoksul” Bakışlar: Profanın Dar Dünyasından İslâm’ın Geniş Evrenine
“Poor” Approaches to Women: From a Narrow Profane World to a Vast Universe of Islam

Prof. Dr. Mustafa Tekin²

Özet

Kadın konusu, özellikle Sanayi Devrimi ve modernleşme sürecinden bu yana, tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Bugün

Kadına “Yoksul” Bakışlar: Profanın Dar Dünyasından İslâm’ın Geniş Evrenine2021-03-05T22:16:30+03:00
Go to Top