5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİNE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Abdullah Aydoğan Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Tefrik ile Boşanma: Maraş Örneği
Aysel Özdemir,
Yrd. Doç. Funda Budak,
Abdurrezzak Gültekin
Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Psk. Büşra Kahraman
Psk. Sümeyra Gemici
Psi. Dan.
5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI2021-03-05T21:49:24+03:00

II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan,
Yrd. Doç. Dr. Öznur Yavan
Yoksulluğa Karşı Mücadele Bir Çözüm Olarak Adil Ticaret Sistemi
Hakan Karaman,
Mustafa Çelik
Küreselleşme ile Değiştirilen Kadın Algısı
Dr. Işıl Alkan Türkiye’de Yoksulluğun Gerçek Yüzü: Kırsal Alanda
II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kabul Edilen Bildirilerin Listesi2021-03-07T01:02:23+03:00
Go to Top