Erken Yaşta ve Zorla Kurulan Evlilikler (Çocuk Gelin) İslam Dini Özelinde Referans Bulabilir mi?

Erken Yaşta ve Zorla Kurulan Evlilikler (Çocuk Gelin) İslam Dini Özelinde Referans Bulabilir mi?
Can Early and Forced Marriages (Child Bride) Find a Reference in Islamic Religion?

Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu¹