Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı
The Image of Muslim Women as Political Instrument for Europe

Ayşen Gürcan1 • Murat Yiğit2

Öz

Batı Avrupa’nın kendi iç dinamikleri ve tecrübelerinin bir ürünü olan modern Batı düşüncesi, değişen insan algısına

Avrupa İçin Siyasi Enstrüman Olarak Müslüman Kadın İmajı2021-03-07T02:54:41+03:00

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı
Participation of Women in Politics in Turkey within the Perspective of Gender Equality and Justice

E. Sare Aydın Yılmaz¹

Öz

Bu makalede kadının siyasal alana katılımının cinsiyet eşitliği ve adalet perspektifinden değerlendirmesi yapılmıştır. Kadının siyasal

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı2021-03-07T02:43:46+03:00

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü
Gender-Based Perceptions of Organizational Justice: The Role of Ethical Climate

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar1

Öz

Toplumsal cinsiyet kişilerin sosyal ve örgütsel davranışlarını etkileyen bir unsurdur. Örgütsel açıdan diğer önemli bir

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Örgütsel Adalet Algısı: Etik İklimin Rolü2021-03-07T02:23:06+03:00

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın
The Deterritorialization of Women in the Masculine Language of Philosophy through Historical Examples

Prof. Dr. Muharrem Kılıç1

Öz

Kadim geleneklerden günümüze felsefe tarihinde tutarlı bir biçimde genel kabule mazhar olmuş bir argümana veya yaklaşıma

Tarihsel Örneklemleri Üzerinden Felsefenin Eril Dilinde Yurtsuzlaşan Kadın2021-03-07T02:18:04+03:00
Go to Top