Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı
Participation of Women in Politics in Turkey within the Perspective of Gender Equality and Justice

E. Sare Aydın Yılmaz¹

Öz

Bu makalede kadının siyasal alana katılımının cinsiyet eşitliği ve adalet perspektifinden değerlendirmesi yapılmıştır. Kadının siyasal

Cinsiyet Eşitliği ve Adalet Perspektifinden Türkiye’de Kadının Siyasal Alana Katılımı2021-03-07T02:43:46+03:00

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler
Women’s Participation in Politics and Strategies to Raise the Present of Women within Politics

Doç. Dr. Zekiye Demir1

Öz

Son yüzyılın gözde sosyal bilim(ler) konularından birisi olan kadın, siyaset biliminde de yerini almıştır. Yakın döneme kadar

Kadınların Siyasete Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Stratejiler2021-03-07T02:14:33+03:00

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa
Refugee Women and Children of a Stateless Generation: From Rightlessness to Poverty

Araş. Gör. Özlem Ünlü²

Özet

Dünyada hâlihazırda devam eden mülteci krizi, büyük ancak gizli devletsizlik sorunlarından birini açığa çıkardı. Suriye iç

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa2021-03-05T22:24:40+03:00

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü
The Role of Women Volunteers in Fighting against Urban Poverty in Turkey

Büşra Küçükkayış Bilgin²

Özet

Bu çalışma kent yoksulluğu ile mücadelede sivil inisiyatifin bir parçası olarak kadın gönüllülerin etkinliği üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada öncelikle

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü2021-03-07T00:26:48+03:00
Go to Top