Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa
Refugee Women and Children of a Stateless Generation: From Rightlessness to Poverty

Araş. Gör. Özlem Ünlü²

Özet

Dünyada hâlihazırda devam eden mülteci krizi, büyük ancak gizli devletsizlik sorunlarından birini açığa çıkardı. Suriye iç

Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Hak Mahrumiyetinden Yoksulluğa2021-03-05T22:24:40+03:00

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü
The Role of Women Volunteers in Fighting against Urban Poverty in Turkey

Büşra Küçükkayış Bilgin²

Özet

Bu çalışma kent yoksulluğu ile mücadelede sivil inisiyatifin bir parçası olarak kadın gönüllülerin etkinliği üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada öncelikle

Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü2021-03-07T00:26:48+03:00
Go to Top