Kadın Araştırmaları Akademik Dergi Buluşması Gerçekleştirildi

Türkiye’de kadın çalışmaları alanında akademik dergi faaliyeti yürüten editörlerle, Kadın “Araştırmaları Akademik Dergi Buluşması” gerçekleştirildi. Buluşma, editörlerin fikir alışverişinde bulunabilmesine zemin hazırlamak, kadın çalışmaları yayıncılığının güncel meselelerini tartışmak ve Türkiye’de çıkan kadın araştırmaları dergilerinin birbiri ile irtibatını sağlamak amacıyla yapıldı.

KADEM Genel Merkez’de düzenlenen toplantı, iki oturum şeklinde gerçekleşti. İlk oturumda editörler, kendi dergilerini tanıtan sunumlar yaptı. Bu sunumlarda dergilerin karşı karşıya kaldıkları kısa ve uzun vadedeki sorunlardan bahsedildi. Nitelikli hakem dönüşleri, TRDİZİN’de indexlenme ve uluslararası indexler, dizinlerin birbirinden farklı biçimsel beklentileri, masadaki konulardan bazılarıydı.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, “Türkiye’de Kadın Çalışmalarında Yöntem ve Metodoloji” başlıklı sunumunda, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında üretilen tezlerde, feminist yöntem ve eleştiri açısından karşılaşılan metodolojik sorunlara odaklandığı araştırmasından bahsetti. Türkiye’de yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerindeki metodolojik sorunlar, feminist kuram ve çerçevenin kimi zaman kısıtları, sonuçların yansıtılması ve raporlanmasındaki hassasiyetler ve eksiklikler tartışıldı.

Doç. Dr. Haydar Yalçın, dergilerin index durumlarına ve dünyada kadın araştırmaları dergilerinin pozisyonlarına dair detaylı bir sunum yaptı. Yalçın sunumunda, Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay ile yapmış oldukları “Kadın Araştırmalarının Yarım Yüzyılı” isimli çalışmanın çıktılarına değinerek, kadın araştırmaları alanında yapılmış güncel verileri aktardı. Sunumda ayrıca, kadın araştırmaları alanındaki anahtar kelimelerin ağırlıklı dağılımı ile ülkeler bazındaki dağılımı hakkında bilgiler de yer aldı.