3. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Kadın ve Demokrasi Derneği kuruluş amaçlarına uygun olarak; kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde iki yılda bir “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Akademik Kongresi gerçekleştirmektedir.

3. ULUSLARARASI TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ – TARİH: 7 MART 2017 • SAAT: 09:00-18:30

Bu sene de 7 Mart 2017 tarihinde “Kadın ve Aile” temasıyla gerçekleştirilecek olan “3. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi” İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce kampüsünde gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulacak bildirilerle; kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna kadın ve aile bağlamında farklı bakış açıları getirilmesi öngörülmektedir.

Kongre Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Mustafa TEKİN (Kongre Başkanı)
Doç. Dr. E.Sare AYDIN YILMAZ
Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBİKOĞLU
Doç. Dr. Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN
Yrd. Doç. Dr. H. Şule ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ
Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu OKUTAN
Dr. Fatih YAMAN

Kongre Bilim Kurulu:

 

Prof. Dr. Sevgi KURTULMUŞ
Prof. Dr. Ömer ÇAHA
Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN
Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL
Prof. Dr. Kadir CANATAN
Prof. Dr. Orhan ÇEKER
Prof. Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU
Prof. Dr. Manal Abul HASAN
Prof. Dr. Jyotika SAKSENA
Prof. Dr. Farid Sufian bin SHUAIB
Prof. Dr. Selçuk DUMAN
Prof. Dr. Sefa SAYGILI
Doç. Dr. E.Sare AYDIN YILMAZ
Doç. Dr. Betül İPŞİRLİ ARGIT
Doç. Dr. Alev ERKİLET
Doç. Dr. Süleyman DOĞAN
Doç. Dr. Laura NAVARRO
Yrd. Doç. Dr Kılıç Buğra KANAT

Kongre Sekreteryası:
Zehra Zeynep SADIKOĞLU

3. ULUSLARARASI TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ
“KADIN VE AİLE”
PROGRAM AKIŞI
09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:30 Açılış Töreni

Tanıtım Filmi

Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

Prof. Dr. Nazım Ekren
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

10:30-12:00 AÇILIŞ PANELİ: CİNSİYET ADALETİ PERSPEKTİFİNDEN AİLE

Moderatör
Doç. Dr. Oya Dağlar
İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mustafa Tekin
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yapıbozumundan Bozuyapımına Cinsiyet ve Adalet

Nazife Şişman
Sosyolog- Yazar
Nihayet Dergi Yayın Koordinatörü

21. Yüzyılda Biyoteknoloji ve Değişen Yaşam Döngüsü: Üremenin, Anne-Babalığın ve Ailenin Dönüşümü

Prof. Dr. Farid Sufian bin Shuaib
Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Medeni Hukuk Bölümü Başkanı

Women, Family, Pluralism and the Law in Malaysia

Prof. Dr. Sefa Saygılı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

“Babasız” Aile, “Ailesiz” Baba

12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30 I. OTURUM


SALON A: AİLE VE EVLİLİK

Moderatör
Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Tuba Yaylacı
Gelişimsel Psikoloji Açısından Evlilik Yaşı

Dr. Rabiye Yılmaz
Neslin Devamı: Herşeye Rağmen Her Şekilde mi? Sınırlar, İhlaller, Dikkatler

Prof. Dr. Manal Abul Hasan
The agenda of Female Anchors at Arabic-Language State-Owned International TV Channels


SALON B: AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADIN

Moderatör
Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
İstanbul Üniversitesi

Konuşmacılar

Esra Güney
Kadın ve Duygusal/Psikolojik Şiddet

Hatice Han Er
Rutin Faaliyet Teorisi: Çocuk İstismarının Vuku Buluşu ve Engellenmesine Yönelik Kriminolojik Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Alican Şen, Doç. Dr. Bülent Şen, Arş. Gör. Çiçek Üşümezgezer
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM Hizmetlerinin Kurumlar Arası İşbirliği Ekseninde Sorgulanması


SALON C: AİLE VE ÇALIŞAN KADIN

Moderatör
Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman
Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar

E. Sahra Öztürk
Çalışma Yaşamında İkiz Rakip Üretimi: Kadının Kadına Engeli

Dr. Yonca Altındal
Kadınları Tepeden Tırnağa Boyayan Kadınlar: Güzellik Salonlarında Çalışan Kadınların İş, Yaşam ve Aile Döngüleri

Dr. Mustafa Kemal Kördeve
Kadınların Esnek Çalışma Uygulamarı İle Çalışma Hayatına Katılımının Sağlanması

14.30-14.45 Çay&Kahve Arası
14.45-16.15 II. OTURUM


SALON A: AİLE VE GÖÇ

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat
Penn State Üniversitesi
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

Dr. Fatih Yaman
Mültecilik ve Entegrasyon Ekseninde Kimliğin Yeniden İnşası

Şefika Biçer
Savaşın Aileler Üzerindeki Etkileri: Suriye

Aysel Özdemir, Funda Budak
Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Samiha Khelifa
İşgal Dönemlerinde Kadın ve Aile: Cezayir ve Filistin Özelinde


SALON B: AİLE VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu Okutan
İstanbul Üniversitesi

Konuşmacılar

Esma Kabasakal
Anne Sütü Merkezleri: Toplum İnançlarının Gözetilmesinde Sağlık Profesyonellerinin Rolleri

Sinay Avşar
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden ‘Yeni Erkek’liğin Doğuşu

Serdarhan Duru, Prof. Dr. Veli Duyan
Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri


SALON C: AİLENİN MEKANSAL VE TARİHSEL ANALİZİ

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Saliha Gümrükçüoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konuşmacılar

Arş. Gör. Sevim Gülen Özaktan, Yrd. Doç. Yavuz Arat
Değişen Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Mekansal Analizi

Emine Banu Burkut
Metropol Şehir İstanbul’da “Anne ve Çocuk” Olmak “Anne-Çocuk” Odaklı Mekan Tasarım ve Uygumaları

Prof. Dr. Hayri Erten
On Sekizinci Yüzyıl Konya Mahkeme Kararlarında Kadınların Erkekler Karşısındaki Konumu

16:15-16:30 Çay&Kahve Arası
16:30-18:30 III. OTURUM

SALON A: AİLE VE KİTLE İLETİŞİMİ

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı
Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Âdem Palabıyık
Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Kayıp Nesil

Kevser Gülnur Gökçe
Sanal Dünyanın Gerçek Mağdurları: Siber Ortamda Çocuk İstismarı

Gamze Gezginci, Şevki Işıklı
WEB 2.0 Dişil Usu Yeniden İnşa Edebilir mi?

Merve Şen
Medyadaki Subliminal Mesajların Çocuklara Yansıması

SALON B: İSLAM’DA AİLE

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. H. Şule Albayrak
Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar

Arzu Arıkan
Aileyi İlgilendiren Bazı Kavramların Semantik Analiz

Dr. Emine Gümüş Böke
İslam Hukukunda Kadın ve Hakları

Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu
Çocuğun Dini Eğitiminde Ailenin Rolü

SALON C: GELENEK VE MODERN ARASINDA AİLE

Moderatör
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Konuşmacılar

Fatma Hümeyra Özbek
Modern Türk Toplumunda Vekil Dindar Olarak Kadın

Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu Okutan
Düşünümsel Modern Dünyada Ailenin Sefaleti

Zehra Zeynep Sadıkoğlu
Yalıtılmış Çekirdek Aile ve Modern Türk Ailesi

18:00-18:30 Kapanış