About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 60 blog entries.

8. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ

8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
BİLDİRİ ÇAĞRISI

KADEM, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana kadın ve erkeğin toplumsal hayata

8. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ2021-09-07T14:49:40+03:00

Submit Your Articles

Dear Researcher,

KADEM Journal of Women’s Studies is an academic journal published with a blind double-peer review process twice a year both in Turkish and English. Our journal aims to bring together the knowledge produced in women’s studies and to pave the way for qualified discussions with a critical approach. We would like to publish

Submit Your Articles2021-09-01T09:57:57+03:00

MAKALE ÇAĞRISI

Değerli araştırmacı,

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın araştırmaları alanında Türkçe ve İngilizce dilinde, özgün ve yaratıcı çalışmaların yer aldığı, kapalı ve çift hakemli değerlendirme sürecine sahip yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. Kadın araştırmaları alanında çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmeyi ve eleştirel bir yaklaşımla nitelikli tartışmaların önünü açmayı amaçlayan dergimizde hukuk, siyaset

MAKALE ÇAĞRISI2021-08-17T14:00:37+03:00

Mülâkat: Dr. Öğretim Üyesi Nursem Keskin Aksay

Son dönemde tartışmaların odağında olan “gender” ya da “toplumsal cinsiyet” kavramını açıklayabilir misiniz?

Özellikle tartışmaların odağında olduğundan, açıklaması bir o kadar kolay bir o kadar da zor çünkü kavram 1950’lilerden bu yana farklı disiplinlerde ve hâlâ bu süreçte farklı anlamlar kazanıyor, farklı tartışmalar için araçsallaştırılıyor. Bu süreci ve interdisipliner akademik

Mülâkat: Dr. Öğretim Üyesi Nursem Keskin Aksay2021-03-02T02:20:11+03:00
Load More Posts
Go to Top