2. Toplumsal Cinsiyet Adaleti:
Kadın ve Yoksulluk Kongresi Program Akışı

09:00-09:30 Kayıt
09:30-10:30 Açılış TöreniTanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları

Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Nazım Ekren
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

10:30-12:00 Açılış Paneli

Moderatör: Sevgi Kurtulmuş
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacılar

Sema Ramazanoğlu
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Süleyman Soylu
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ömer Çaha
Yıldız Teknik Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Piyale Çitil
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Yönetim Kurulu Başkanı

12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30 I. Oturum

Salon A

Moderatör

Oya Dağlar Macar
İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Konuşmacılar

1. Şirin Dilli, Laura NavarroGarcia: Göç, Yoksulluk, Dışlanma ve İslami Feminizm

2. Mustafa Tekin: Kadına “Yoksul” Bakışlar: Profanın Dar Dünyasından İslam’ın Geniş Evrenine

3. Suzan Karaman: Yoksulluğu Eritmede Kadın İşgücü ve Din

4. Ömer Faruk Işıklı: İslami Sosyal Sektör Organizasyonları: Üreten Kadın Tipolojisi Üzerine Sosyolojik İnceleme

Salon B

Moderatör

Saliha Okur Gümrükçüoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konuşmacılar

1. Seçil Özay, Kübra G. Yiğitbaşı: Sosyal Dışlanma Cenderesinde Kadın İntiharı Haberlerine Yönelik Bir Analiz Çalışması

2. Muhammed Arpacık: Ulusal ve Uluslararası Basında Mülteci Kadınların Haberleri ve Haber Fotoğrafları

3. Yaşar Barut, Kemal Özcan, Volkan Duran, Hüseyin M. Bulut: Ulusal Basında Kadın ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı

4. Emel İştar: Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Gazete Haberleri Üzerinde Bir Araştırma

Salon C

Moderatör

Nigar Demircan Çakar
Düzce Üniversitesi Rektörü

Konuşmacılar

1. Berna Gökçen Ayan: Kız Çocukların Türk Sosyal Güvenlik Hukukundaki Hakları

2. Fehim Üçışık: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve 1982 Anayasasına Göre Kadınların Çalışması

3. Faruk Dündar: Edebiyatta Kadın Mültecilere Bir Örnek: Shauzia

4. Cafer Özdemir: Özgün Fikirlerin Kaynağı Olma Bağlamında Türk Kadınına Masal Penceresinden Bakmak

14:30-14:45 Çay&Kahve Arası
14:45-16:15 II. Oturum

Salon A 

Moderatör

E. Sare Aydın Yılmaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Konuşmacılar

1. Canan Coşkun: Suriyeli Kadın Mülteciler ve Yoksulluk: Malatya Örneği

2. Esra Karadaş: Mardin İli Mültecileri Üzerinde Yoksulluğun Feminizasyon ve Capability Örneği

3. Gülferah Bozkaya: Aynı Dünyada Ayrı Dünyaların Yoksulluğu: Kadın Sığınmacılar

4. Aylin Doğan: Suriye’deki Göç Sürecinde Kadın Mültecilerin Yoksullukla Mücadelesi

Salon B

Moderatör

Havva Çaha
Araştırmacı/Sosyal Politikacı

Konuşmacılar

1. GülderenDurna: Çifte Yoksulluk: Engelliyim, Kadınım Kamusal Alanda İstihdam Edilen Engelli Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2. Yasemin Esen, Meryem Gökyar: Kentte ve Kırda Yaşlı Kadınların Yoksulluğu ve Yalnızlığı

3. Sümeyra Koçtürk, Emine Yavuz, Büşra Yavuz: Kırsal ve Kentsel Açıdan Kadının Yoksulluğu

4. Bahsanda Rafiyeva: Mülteci Kadın Olmak ve Yoksulluk

Salon C

Moderatör

Fatma Elif Kılınç

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

1. Hakan Karaman, Mustafa Çelik: Küreselleşme ile Değiştirilen Kadın Algısı

2. Özlem Ünlü: Göçmen kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Haksızlıktan Yoksulluğa

3. Didem Baş Bilge: Sosyo-İktisadi Değişimler ve Kültür-Gelenek Etkisi Arasında Sıkışmış Müslüman Kadın Kimliği: Kuzey Kafkasya Örneği

16:15-16:30 Çay&Kahve Arası
16:30-18:00 III. Oturum Salon A

Moderatör

H. Şule Albayrak
Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar

1. Ahmet M. Eyitmiş, Ayfer N. Eyitmiş, Mutlu Aslantürk: Mikro Kredi/Girişimcilik Kredisi Ne Kadar Başarılı? Kahraman Maraş Örneği

2. Uğur Albayrak: Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Mikro Kredi Uygulamaları: Yalova Örneği

3. Nurten Küçük, Orhan Küçük: Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Katılmalarında Hibe Desteklerinin Önemi: Üç Başarı Hikâyesi

4. Feyza Gizligider: Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Çözüm Önerileri

Salon B

Moderatör

Hatice Karahan
İstanbul Medipol Üniversitesi

Konuşmacılar

1. Özge Korkmaz: Kadın İşgücüne Katılma Eğilimleri: Türkiye Örneği

2. Zeynep Müjde Sakar:  Girişimcilik ve Kalkınmada  kadın

3. Uğur Sönmezoğlu: Kadın Girişimciliğinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

4. Bahar B. Doğan, Mehmet Kaya: Türkiye’de Kadın Çalışsa da Yönetici Olabiliyor mu? Üniversiteler Üzerine Bir Analiz

Salon C

Moderatör

Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Konuşmacılar

1. Esra Yüksel, Funda H. Sezgin: İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki ilişkinin Panel Regresyon Analizi ile İncelenmesi

2. Habibe Öçal: Kadının YoksulluklaKimlikleştirilmesi

3. Gökçen Sayar Özkan: Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde Kadın

4. Büşra Küçükkayış Bilgin: Türkiye’de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü

18:00-18:30 Kongre Sonuç Bildirisi ve Kapanış