II. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan,
Yrd. Doç. Dr. Öznur Yavan
Yoksulluğa Karşı Mücadele Bir Çözüm Olarak Adil Ticaret Sistemi
Hakan Karaman,
Mustafa Çelik
Küreselleşme ile Değiştirilen Kadın Algısı
Dr. Işıl Alkan Türkiye’de Yoksulluğun Gerçek Yüzü: Kırsal Alanda Tarımda Çalışan Kadınlar,
Çarşamba Ovası Örneği
Canan Coşkun Suriyeli Kadın Mülteciler ve Yoksulluk: Malatya Örneği
Yrd. Doç. Dr. Özge Korkmaz Kadınların İş Gücüne Katılma Eğilimleri: Türkiye Örneği
Feyza Gizligider Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Çözüm Önerileri
Arş. Gör. Özlem Ünlü Göçmen Kadınlar ve Devletsiz Neslin Çocukları: Haksızlıktan Yoksulluğa
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut,
Öğr. Gör. Kemal Özcan,
Arş. Gör. Volkan Duran,
Hüseyin Mert Bulut
Ulusal Basında Kadın ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı
Doç. Dr. Şirin Dilli,
Doç. Dr. Laura Navarro Garcia
Göç, Yoksulluk, Dışlanma ve İslami Feminizm
Prof. Dr. Mustafa Tekin Kadına “Yoksul” Bakışlar -Profanın Dar Dünyasından İslam’ın Geniş Evrenine-
Yrd. Doç. Dr. Esra Yüksel,
Funda H. Sezgin
İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin
Panel Regresyon Analizi ile İncelenmesi
Habibe Öçal Kadının Yoksullukla Kimlikleştirilmesi
Uğur Albayrak Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve
Mikro-kredi Uygulamaları: Yalova Örneği
Doç. Dr. Gökçen Sayar Özkan Yoksulluğun Kavramsal Çerçevisi İçinde Kadın
Prof. Dr. Hacer Tor,
Ozan Özkaya
Kadın Yoksulluğunu Önlemede Mikro Kredi Uygulamaları
Muhammed Arpacık Ulusal ve Uluslararası Basında Mülteci Kadınların Haberleri ve
Haber Fotoğrafları
Öğr. Gör. Nurten Küçük,
Prof. Dr. Orhan Küçük
Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Katılmalarında Hibe Desteklerinin Önemi:
Üç Başarı Hikayesi
Gülderen Durna “Çifte Yoksulluk: Engelliyim, Kadınım Kamusal Alanda İstihdam Edilen
Engelli Kadınların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümleri”
Buket Bekdaş Şen Girişimcilik ve Kalkınmada Kadının Rolü: “1071 Girişimci Kadın Projesi Örneği”
Dr. Yasemin Esen,
Meryem Gökyar
Kentte ve Kırda Yaşlı Kadınların Yoksulluğu ve Yalnızlığı
Suzan Karaman Yoksulluğu Eritmede Kadın İşgücü ve Din
Dr. Emine Gümüş Böke Kadın, Yoksulluk Ve Din
Didem Baş Bilge Sosyo-İktisadi Değişimler ve Kültür-Gelenek Etkisi Arasında Sıkışmış
‘Müslüman Kadın Kimliği’ ve Kuzey Kafkasya Örneği
Berna Gökçen Ayan Kız Çocuklarının Türk Sosyal Güvenlik Hukukundaki Hakları
Dr. Uğur Sönmezoğlu Kadın Girişimciliğinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
Arş. Gör. Sümeyra Koçtürk,
Öğr. Üyesi Emine Yavuz,
Büşra Yavuz
Kırsal ve Kentsel Açidan Kadının Yoksulluğu
Ahmet Melih Eyitmiş,
Ayfer Nalbantoğlu Eyitmiş,
Mutlu Aslantürk
Mikrokredi/Girişimcilik Kredisi Ne Kadar Başarılı; Kadınların Başarı ve
Başarısızlık Nedenleri: Kahramanmaraş Örneği
Esra Karadaş Mardin İli Mültecileri Üzerinde Yoksulluğun Feminizasyonu ve Capability Örneği
Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan,
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya
Türkiye’de Kadın Çalışsa da Yönetici Olabiliyor mu? Üniversiteler Üzerine Bir Analiz
Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir Özgün Fikirlerin Kaynağı Olma Bağlamında Türk Kadınına Masal Penceresinden Bakmak
Yrd. Doç. Dr. Emel İştar Türkiye’de Kadın Girişimciliği: Gazete Haberleri Üzerinde Bir Araştırma
Arş. Gör. Gülferah Bozkaya Ayni Dünyada Ayrı Dünyaların Yoksulluğu: Kadın Sığınmacılar
Büşra Küçükkayış Bilgin Türkiye’de Kent Yoksulluğu İle Mücadelede Kadın Gönüllülerin Rolü
Aylin Doğan Suriye‘deki Göç Sürecinde Kadın Mültecilerin Yoksullukla Mücadelesi
Prof. Dr. H. Fehim Üçışık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve 1982 Anayasasına Göre Kadınların Çalışması