Değerli araştırmacı,

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın araştırmaları alanında Türkçe ve İngilizce dilinde, özgün ve yaratıcı çalışmaların yer aldığı, kapalı ve çift hakemli değerlendirme sürecine sahip yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. Kadın araştırmaları alanında çeşitli disiplinlerdeki bilgi birikimini bir araya getirmeyi ve eleştirel bir yaklaşımla nitelikli tartışmaların önünü açmayı amaçlayan dergimizde hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ilahiyat, iletişim gibi alanlardan (ancak bu alanlarla kısıtlı olmamak kaydıyla) nitelikli araştırma makaleleri başta olmak üzere derleme makalelere ve kitap değerlendirmelerine yer verilmektedir.

Dergimizin kapsamı, yayın ilkeleri, yazım kuralları, editör ve yayın kuruluna ilişkin daha geniş bilgi için https://kadinarastirmalari.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca değerlendirebilecek eserlerin yer aldığı bir kitap listesi aşağıda sunulmuştur. (Öneri niteliğinde olan bu listenin dışında kalan eserlere dair değerlendirmelere de yer verilebileceğini belirtmek gerekmektedir.)

Dergimizin 2021 Aralık ayında yayınlanacak olan 7. Cilt 2. Sayısı için makale ve kitap değerlendirmesi kabullerimiz başlamıştır. Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı 1 Ekim 2021 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Kitap Listesi

 • Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri, Ahu Antmen, İletişim Yayınları
 • Son Sömürge: Kadınlar – Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
 • Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu – Handan Çağlayan, İletişim Yayınları
 • Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar – Cynthia Enloe, İletişim Yayınları
 • Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002, İletişim Yayınları
 • Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası – Aksu Bora, İletişim Yayınları
 • Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi – Elif Ekin Akşit, İletişim Yayınları
 • Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri – Gül Özyeğin, İletişim Yayınları
 • Erkekler Kadınlardan Neden Korkar – Jean Cournut, İletişim Yayınları
 • Bukalemun Erkek – Ayşe Saraçgil, İletişim Yayınları
 • Kadınlar Dile Düşünce – Jale Parla, Sibel Irzık, İletişim Yayınları
 • Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik – Pınar İlkkaracan, İletişim Yayınları
 • Cinsiyet ve Millet – Nira Yuval-Davis, İletişim Yayınları
 • Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet – Leonore Davidoff, Ayşe Durakbaşa, İletişim Yayınları
 • 90’larda Türkiye’de Feminizm – Aksu Bora, Asena Günal, İletişim Yayınları
 • Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm – Ayşe Durakbaşa, İletişim Yayınları
 • Vatan, Millet, Kadınlar – Ayşe Gül Altınay, İletişim Yayınları
 • Kadın Yurttaşın El Kitabı – Esra Güçlüer, Esra Koç, İletişim Yayınları
 • Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek – Ayşegül Balkan, Belma Ötüş-Baskett, İletişim Yayınları
 • Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri – Josephine Donovan, İletişim Yayınları
 • Ben İşçiyim – Zehra Kosova, İletişim Yayınları
 • Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın – Şirin Tekeli, İletişim Yayınları
 • Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik – Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal, İletişim Yayınları
 • Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar – Cynthia Cockburn, İletişim Yayınları
 • Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi – Cynthia Cockburn, Metis Yayınları
 • Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler – Deniz Kandiyoti, Metis Yayınları
 • Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi – Judith Butler, Metis Yayınları
 • Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi – Judith Butler, Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Metis Yayınları
 • Demokrasinin Cinsiyeti – Anne Phillips, Metis Yayınları
 • Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler – Serpil Sancar, Metis Yayınları
 • Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru – Catharine A. Mackinnon, Metis Yayınları
 • Feminizm ve Doğaya Hükmetmek – Val Plumwood, Metis Yayınları
 • Harem ve Kuzenler – Germaine Tillion, Metis Yayınları
 • Hayat Yolları – Alice Miller, Metis Yayınları
 • Hayatımı Yaşarken (2 cilt) – Emma Goldmann, Metis Yayınları
 • Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Metis Yayınları
 • Kadınların Belleği – Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Metis Yayınları
 • Kadınlara Karşı Savaş – Marilyn French, Metis Yayınları
 • Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz – Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın, Metis Yayınları
 • Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı – Heidi Wedel, Metis Yayınları
 • Tarihin Cinsiyeti – Fatmagül Berktay, Metis Yayınları
 • Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın – Fatmagül Berktay, Metis Yayınları
 • Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler – Evelyn Fox Keller, Metis Yayınları
 • Cezayir’de Kadın Olmak – Halide Mesudi, Elisabeth Schemia, Metis Yayınları
 • Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark – Meyda Yeğenoğlu, Metis Yayınları
 • Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın – Ruşen Çakır, Metis Yayınları
 • Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe – Nurdan Gürbilek (deneme), Metis Yayınları
 • Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle – Murathan Mungan (hzl.) (hikaye)
 • Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın – Talar Parman (yay. Yön.), Bağlam Yayınları
 • Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine – İ. Emre Işık, Bağlam YayınlarI
 • Kadın Yaşantıları – Ayşegül Yaraman (yay. Haz.), Bağlam Yayınları
 • Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar – Neşe Doster, Bağlam Yayınları
 • Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili – Ayşegül Yaraman, Bağlam Yayınları
 • Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri – Süheyla Kırca, Bağlam Yayınları
 • Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük – Ayşegül Yaraman-Başbuğu, Bağlam Yayınları
 • Bilim ve Cinsiyet Ayrımı – Evelyn Reed, Payel Yayınları
 • Bilimde Cins Ayrımı – Evelyn Reed, Payel Yayınları
 • Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt) – Evelyn Reed, Payel Yayınları
 • Cinsel Politika – Kate Millet, Payel Yayınları
 • Sokak Kadınları – Kate Millet, Payel Yayınları
 • Cinsiyetler Arasında İşbirliği – Alfred Adler, Payel Yayınları
 • Kadın Bilinci Erkek Dünyası – Sheila Rowbotham, Payel Yayınları
 • Kadınlar Direniş ve Devrim – Sheila Rowbotham, Payel Yayınları
 • Kadının Ruhsal Yapısı – Karen Horney, Payel Yayınları
 • Kadının Yazısız Tarihi – Yıldız Yıldız, Payel Yayınları
 • Kadın Saçı, Büyü ve Türban – Yıldız Yıldız, Payel Yayınları
 • Tanrılar Kadınken – Merlin Stone, Payel Yayınları
 • Gölgenin Kadınları – Berat Günçıkan, Agora Yayınları
 • Kadınlar; En Uzun Devrim – Juliet Mitchell, Agora Yayınları
 • Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir – Emma Goldmann, Agora Yayınları
 • Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği – Heidi Hartmann, Agora Yayınları
 • Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi – Joan Scoot, Agora Yayınları
 • İhtiyaçlar Mücadelesi – Nancy Fraser, Agora Yayınları
 • Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma – Judith Butler, Agora Yayınları
 • Siborg Manifestosu – Dona Haraway, Agora Yayınları
 • Kadın, İslam ve Sinema – Gönül Dönmez Colin, Agora Yayınları
 • Feminist Sinema ve Film Teorisi – Anneke Smelik, Agora Yayınları
 • Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster, Ayrıntı Yayınları
 • Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla – Alberto Godenzi, Ayrıntı Yayınları
 • İslamın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah, Ayrıntı Yayınları
 • Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru – Mary Mellor, Ayrıntı Yayınları
 • Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın – Genevieve Lloyd, Ayrıntı Yayınları
 • Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader, Ayrıntı Yayınları
 • Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika – R.W. Connell, Ayrıntı Yayınları
 • Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler – Clarissa Pinkola Estes, Ayrıntı Yayınları
 • Kadınların Tarihi (5 cilt) – Michelle Perrot, Georges Duby (ed.), İş Bankası Kültür Yayınları (1.Cilt – Ana Tanrıçalardan Hristiyan Azizlere, 2.Cilt – Ortaçağın Sessizliği, 3.Cilt – Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları, 4.Cilt – Devrimden Dünya Savaşına Feminizmin Ortaya Çıkışı, 5.Cilt – Yürminci Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru)
 • Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü – Emel Doğramacı, İş Bankası Kültür Yayınları
 • Yerli Bir Feminizme Doğru – Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe (hzl.), Sel Yayınları
 • İslamcı Kadının Aynadaki Sureti – Hülya Demir, Sel Yayınları
 • Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası – Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz, Sel Yayınları
 • Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım – Roy Boyne, Sel Yayınları
 • Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi – Süheyla Kadıoğlu, Sel Yayınları
 • Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet – Sylvia Marcos, Ütopya Yayınları
 • Kadın Yazıları – Sibel Özbudun, Temel Demirer, Ütopya Yayınları
 • Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki – Sibel Özbudun, Temel Demirer, Ütopya Yayınları
 • Kadın Sözleri – Patricia Latour, Ütopya Yayınları
 • Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri – Caroline Ramazanoğlu, Pencere Yayınları
 • Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar – Michele Barrett, Pencere Yayınları
 • Sınırsız Feminist; Clara Zetkin – Gilbert Badia, Pencere Yayınları
 • Kadınlar ve Perestroyka – Chanie Rosenberg, Pencere Yayınları
 • İğdiş Edilmiş Kadın – Germain Greer, Pencere Yayınları
 • Üçüncü Dünyada İkinci Cins – Miranda Davies, Pencere Yayınları
 • Kadın ve Eşitlik – Ann Oakley, Juliet Mitchell, Pencere Yayınları
 • Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan, Kadav Yayınları
 • Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan, Kadav Yayınları
 • Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” – Kamla Bhasin, Nighat Said Khan, Kadav Yayınları
 • Feminizm Herkes İçindir – Bell Hooks, Çitlembik Yayınları
 • Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset – Cynthia Enloe, Çitlembik Yayınları
 • Kadının Görünmeyen Emeği – Gülnur Acar-Savran, Nesrin Tuna Demiryontan, Yordam Yayınları
 • Eleştirel Feminizm Sözlüğü – Helena Hırata, Françoise Laborie, Helene Le Doare, Daniele Senotier, Kanat Yayınları
 • Beden-Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin – Gülnur Acar-Savran, Kanat Yayınları
 • Feminizm – Margaret Walters, Dost Yayınları
 • Cinsiyetler Siyaseti – Sylviane Agacinski, Dost Yayınları
 • Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme – Sheila Margaret Pelizzon, İmge Yayınları
 • Sendikacı Kadın Kimliği – Gülay Toksöz, Seyhan Erdoğdu, İmge Yayınları
 • Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar – Lerna Ekmekçioğlu, Aras Yayıncılık
 • Serbest Piyasa Feminizmi – David Conway, Liberte Yayınları
 • Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt, Yazın Dergisi Yayınları
 • Modern ve Postmodern Feminizm – Zekiye Demir, İz Yayınları
 • Global Konferanslarda Kadın Politikaları – Nazife Şişman, İz Yayınları
 • Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası – Nazife Şişman, İz Yayınları
 • Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek – Tülin Tankut, Papirüs Yayınları
 • Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları – Emre Mahir, Versus Yayınları
 • Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım – Shahrzad Mojab, Avesta Yayınları
 • Feminist Edebiyat Eleştirisi – Maggie Humm, Say Yayınları
 • Feminist İktisadın Bakışı – Ufuk Serdaroğlu, Sarmal Yayınları
 • Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar – Zeynep Direk (drl.), Yapı Kredi Yayınları
 • Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm – Lindsey German, Babil Yayınları
 • Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi Sömürgeleştirilmekten Kurtarmak, Dayanışmayı Örmek – Chandra Talpade Mohanty, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
 • Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor – Sylvia Marcos, Marguerita Waller, Chiviyazıları Yayınları
 • Feminizm ve Sosyalizm – Anja Meulenbelt, Yazın Yayınları
 • Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat – Şirin Tekeli, Birikim Yayınları
 • Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi – Derya Demirler, Fahriye Dinçer, Özlem Aslan, Bgst Yayınları
 • Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması – Emel Akal, Tüstav Yayınları
 • Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza – Fatima Mernissi, Epos Yayınları
 • Lacan ve Postfeminizm – Elizabeth Wright, Everest Yayınları
 • Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar – Işık Ergüden (çev.), Birey Yayınları
 • Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları – Ali Seyyar, Birey Yayınları
 • Kadınlar, Irk ve Sınıf – Angela Davis, Sosyalist Yayınları
 • Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu – Yahya Kanbolat, Bayır Yayınları
 • Feminizmin ABC’si – Necla Arat, Simavi Yayınları
 • Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar – Robert Seidenberg , Karen Decrow, Alfa Yayınları
 • Türkiye’de Kadın – Aytunç Altındal, Alfa Yayınları
 • Feminizm – Andree Michel, Kadın Çevresi Yayınları
 • Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram – Joanne Naiman, Amaç Yayınları
 • Avrupa Tarihinde Kadınlar – Gisela Bock, Literatür Yayınları
 • Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz – Şengül Hablemitoğlu, Toplumsal Dönüşüm Yayınları
 • Psikanaliz ve Feminizm – Juliet Mitchell, Yaprak Yayınları
 • Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi – Reimut Reiche, Gri Yayınları
 • Kadınlar İçin – Şirin Tekeli, Alan Yayınları
 • Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın – Ayşe Eziler-Kıran, Seçil Büker, Alan Yayınları
 • Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? – Ufuk Serdaroğlu, Efil Yayınları
 • İktisat ve Toplumsal Cinsiyet – Ufuk Serdaroğlu (ed.), Efil Yayınları
 • Kur’an’ın İlk Kadın Yorumcuları, Serpil Başar, İz Yayıncılık,
 • İktidar Parantezi Kadın, Dil, Kimlik, Cihan Aktaş, İz Yayıncılık
 • Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları, Prof. Dr. Ali Seyyar, Birey Yayınları
 • Matürîdî’de Kadın Algısı –Te’vilâtü’l Kur’an Bağlamında Bir İnceleme, Dr. Hülya Terzioğlu, Gökkube Yayınları
 • Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, Ayşe Buğra, Yalçın Özkan, İletişim Yayınları
 • Doğu, Batı ve Kadın – Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden, Özlem Ezer, Kitap Yayınları
 • Feminen İslam Küresel Çağda Alternatif Bir Kadın Kimliğinin İnşası, Nezahat Altuntaş, Orion Kitabevi
 • İstanbul Haneleri, Alan Duben, Cem Behar, İletişim Yayınları
 • Yeni Bir Hayat Kurmak, Mürüvet Esra Yıldırım, İletişim Yayınları
 • Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), Yavuz Selim Karakışla, İletişim Yayınları
 • Bir Değer ve Eğitim Merkezi Olarak Aile, Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Pegem Akademi Yayıncılık
 • Aile Sosyolojisi, Prof. Dr. Önal Sayın, Doğu Batı Yayınları
 • Aile Sosyolojisi Yazıları, Mustafa Aydın, Açılım Kitap
 • Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak, Kolektif, Tire Kitap
 • Kadınlığa Dair, Sabiha Sertel, haz. Hamit Erdem, Sel Yayıncılık
 • Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Leila Ahmed, Yale University Press
 • Gender and Islamic History, Judith Tucker, American Historical Association
 • Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, Identity, and Power, ed. Fatma Müge Gocek, Shiva Balaghi, Colombia University Press
 • Politics, Gender, and The Islamic Past, -The Legacy of A’isha Bint Abi Bakr- Denise A. Spellberg, Columbia University Press
 • The Forgotten Queens of Islam, Fatıma Mernissi, University of Minnesota Press
 • Beyond The Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, Fatıma Mernissi
 • Egypt as a Woman: Nationalism, Gender and Politics, Beth Baron
 • Industrial Sexuality: Gender, Urbanization and Social Transformation in Egypt
 • Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indenesia, Rachel Rinaldo
 • Feminism as Critique, Seyla Benhabib & Drucilla Cornell
 • Modern Misogyny: Anti-Feminism in a Post-Feminist Era, Kristin J. Anderson
 • ain’t i a woman: black women and feminism, bell hooks
 • Feminism Without Borders: Decolonizing Theory Practicing Solidarity, Chandra Talpade Mohanty
 • Yeni Bir Çağ Hayali: Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar, Sheila Rowbotham

Değerlendirmesi Yapılmış Kitaplar:

 • Harem Years, The Memoirs of An Egyptian Feminist (1879-1924), Huda Shaarawi
 • Değişen Türkiye’de Kadın, Havva Çaha, E. Sare Aydın Yılmaz, Ömer Çaha
 • Dişil Dindarlık, Zehra Yılmaz
 • Mavi Çoraplar: İngiltere’de Kadınların Eğitim Hakları Üzerine Bir Oyun, Nagihan Haliloğlu
 • Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları, der. Nezahat Altuntaş
 • Cahiliye’den İslâmiyet’e Kadın, Mustafa Öztürk
 • Seyahat ve Rivayetleriyle Hanım Sahabîler, Ayşe Esra Ağırakça Şahyar
 • Sessizliği Söylemek –Dindar Kadın Edebiyatı, Cinsiyet ve Beden-, Elifhan Köse
 • İslam Hukukunda Kadın, Aile ve Toplumsal Cinsiyet, Judith E. Tucker
 • Kadın Özgürlüğünün Sorunları, Evelyn Reed
 • Cumhuriyetin Dindar Kadınları, Fatma Barbarosoğlu
 • Politics of Piety: The Islamic Revival and The Feminist Subject, Saba Mahmood
 • Çatışan Feminizmler -Felsefi Fikir Alışverişi-, Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser
 • Cinselliğin Diyalektiği, Shulamith Firestone
 • Osmanlı Kadın Hareketi, Serpil Çakır
 • Erillik ve Din, Birsen Banu Okutan
 • Kur’an ve Yaşam Arasında Kadın, Raşid Gannuşi
 • Eril Tahakküm, Pierre Bourdieu
 • Hakları ve Saygınlığıyla İslam’da Kadın, Huriye Martı
 • Kadınlık Daima Bir Muamma: Osmanlı Kadın Yazarların Romanlarında Modernleşme, Ayşegül Utku Günaydın
 • Kadınsız İnkilap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği, Yaprak Zihnioğlu
 • Kadınlık mı? Annelik mi? , Elisabeth Badinter
 • Do Muslim Women Need Saving, Lila Abu-Lughod
 • Etin Cinsel Politikası –Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuram, Carol J. Adams
 • Kadın Olmak – İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi, ed. Şule Albayrak
 • Bacıdan Bayana, Cihan Aktaş
 • Postmodern Masallar: Toplumsal Cinsiyet ve Anlatı Stratejileri, Ayşe Dilara Bostan
 • Örtülü Kimlik: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Ögeleri, Aynur İlyasoğlu
 • Tante Rosa, Sevgi Soysal
 • Kanatlanmış Kadınlar – Osmanlı ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu- , Senem Timuroğlu
 • Batı Edebiyatında Müslüman Kadın İmajı, Mohja Kahf
 • Gösteriş -Kadınlar, Tarih, Feminizm-, Carol Dyhouse
 • Yeni Bir Çağ Hayali: Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar, Sheila Rowbotham
 • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 10 / Feminizm, Feryal Saygılıgil, Nacide Berber
 • Klasik ve Modern Dönem Tefsir Kaynaklarında Kadın Algısı, Ayşe Betül Oruç
 • Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, Serpil Sancar