5. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ’NE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

IV. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİNE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER AÇIKLANDI

4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Sorumlu Yazar/Ad Soyad Bildiri Başlığı
Abdullah Aydoğan Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Tefrik ile Boşanma: Maraş Örneği
Aysel Özdemir,
Yrd. Doç. Funda Budak,
Abdurrezzak Gültekin
Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Psk. Büşra Kahraman
Psk. Sümeyra Gemici
Psi. Dan.