Kadın Merkezli Sosyal Kuramların Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme

Kadın Merkezli Sosyal Kuramların Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme: “Çatışan Feminizmler
An Evaluation on the Future of Women-Centered Social Theories: “Conflicting Feminisms”

Çatışan Feminizmler – Felsefi Fikir Alışverişi,

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser,

Büşra Bilgin[1]

Çeviri: Feride Evren Sezen.

Değerlendirmeye

Kadın Merkezli Sosyal Kuramların Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme2021-03-05T21:35:00+03:00

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü: Küllerinden  “Yeni Erkek”liğin Doğuşu
The Lost Historical Gender Roles and the Collapse of Masculinity: “New Masculinity” Rising from the Ashes

Sinay Avşar[2]

Özet

Bu çalışma, erkek kimliğinin sosyalleşme sürecindeki kritik konumuna ve bu bağlamda nedensellik ilişkilerine odaklanmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Tarihsel Rollerini Yitiren Erkekliğin Çöküşü2021-03-05T21:28:19+03:00

Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri
Effects of Migration on Children’s Mental Health

Aysel ÖZDEMİR2, Funda BUDAK3

Özet

Göç, yer değiştirmenin ötesinde, bir sosyal çevreden diğerine, bir kültürden diğerine geçişi ifade eden karmaşık bir olgudur. Aileleri ile birlikte ya da tek başına göç etmek

Göçün Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri2021-03-05T21:20:55+03:00

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Gender Roles in Families with Disabled Children

Arş. Gör. Serdarhan Duru[2]

Prof. Dr. Veli Duyan[3]

Özet

Toplumsal cinsiyet rolleri bakımından incelendiğinde, engelli çocuğa sahip olan ailelerde çocuğa bakım verme ve

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri2021-03-05T21:08:13+03:00

Osmanlı’nın Son Döneminde Kadın

Osmanlı’nın Son Döneminde Kadın
Woman in the last period of the Ottoman Empire

Betül Erken [1]

Osmanlı Kadın Hareketi,

Serpil Çakır,

5. Baskı, Metis Yayıncılık, İstanbul-2016.

Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, sosyal bilimler alanında bir çok açıdan ele alınan önemli

Osmanlı’nın Son Döneminde Kadın2021-03-05T19:05:56+03:00

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Women and Family in The Grip of Feminism: The Evaluation of The Dialectic of Sex from The View Point of Family

Zeynep Yapar[1]

Cinselliğin Diyalektiği

Shulamith Firestone,

1993 2. Basım Payel Yayınevi.

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi2021-03-05T18:28:39+03:00

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi

Women and Family in The Grip of Feminism: The Evaluation of The Dialectic of Sex from The View Point of Family

Zeynep Yapar[1]

Cinselliğin Diyalektiği

Shulamith Firestone,

1993 2. Basım Payel Yayınevi.

Feminizm Kıskacında Kadın ve Aile: Cinselliğin Diyalektiğinin Aile Üzerinden Değerlendirilmesi2021-03-05T18:55:07+03:00

Türkiye’de Kadının Yoksulluğu ve Yoksunluğu

Türkiye’de Kadın Yoksulluğu ve Yoksunluğu

Poverty and Deprivation of Women in Turkey

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uğur[1]

Özet

Resmî istatistiklere göre Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha yoksuldur. Bu çalışmada maddi yoksulluk için hanehalkı gelirinden

Türkiye’de Kadının Yoksulluğu ve Yoksunluğu2021-03-05T20:47:45+03:00
Go to Top