Kadın Araştırmaları Akademik Dergi Buluşması Gerçekleştirildi

Kadın Araştırmaları Akademik Dergi Buluşması Gerçekleştirildi

Türkiye’de kadın çalışmaları alanında akademik dergi faaliyeti yürüten editörlerle, Kadın “Araştırmaları Akademik Dergi Buluşması” gerçekleştirildi. Buluşma, editörlerin fikir alışverişinde bulunabilmesine zemin hazırlamak, kadın çalışmaları yayıncılığının güncel meselelerini tartışmak ve Türkiye’de çıkan kadın araştırmaları dergilerinin birbiri ile irtibatını sağlamak amacıyla yapıldı.

KADEM Genel Merkez’de düzenlenen toplantı, iki oturum şeklinde gerçekleşti.