8. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ

8. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
BİLDİRİ ÇAĞRISI

KADEM, kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, “varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesini savunan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana kadın ve erkeğin

8. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ2022-03-23T05:28:40+03:00

Submit Your Articles

Dear Researcher,

KADEM Journal of Women’s Studies is an academic journal published with a blind double-peer review process twice a year both in Turkish and English. Our journal aims to bring together the knowledge produced in women’s studies and to pave the way for qualified discussions with a critical approach. We would like to publish

Submit Your Articles2021-09-01T09:57:57+03:00
Go to Top