Telif Sözleşmesi

TELİF SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İş bu sözleşme “Yazar” ile “Yayıncı” arasında yapılmış sözleşmedir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Yazar’ın kendi eseri olan makale/araştırma yazısı/kitap incelemesi/mülakat v.b. nin yayınlanması, bu yayının mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırılması ve fikir hayatına katkısının sağlanması ve aynı zamanda Yazarın ve söz konusu eserin